Klientská karta WPK

V každé z našich lékáren si naši zákazníci mohou nechat zdarma zhotovit Klientskou kartu WPK, která přináší našim stálým zákazníkům mnoho výhod:

Sleva až 50% z doplatku léku na recept

·         Slevu až 50% z doplatku může uplatnit kterýkoliv držitel Klientské karty WPK, sleva se vztahuje pouze na recepty, a platí pro všechny věkové kategorie.

·         Poskytnutí slevy lze ověřit na účtence, případně na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, kde v sekci léky naleznete informace o regulovaném doplatku Vámi zvolených léčiv.

·         Slevu až 50% z doplatku nelze poskytnout v případě, že sleva 50% by byla vyšší, než je povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V tomto případě je pacientovi účtována maximální možná sleva, a to až do výše, která odpovídá celé přirážce lékárny. Pacient tedy hradí legislativou stanovený minimální doplatek.

Většina léků na diabetes včetně inzulinu, bez doplatku

Body za nákupy volně prodejného sortimentu v lékárnách WPK

·         Držitel Klientské karty WPK při nákupech v lékárnách WPK v České republice sbírá body na svůj osobní účet a body následně promění na slevu při dalším nákupu volně prodejného sortimentu v síti lékáren WPK.

Kontrola vzájemného působení léků

Na základě požadavku zkontrolujeme vzájemné působení všech léků a potravinových doplňků, které užíváte.

Pravidelná informace o výhodných akcí a slevách na vybraný sortiment.

 Všeobecné podmínky účasti ve věrnostním programu Klientská karta WPK


Věrnostní program Klientská karta WPK (dále jen „Klientská karta“) provozuje společnost Lékárna WPK s.r.o., se sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, IČO: 02044277 a Avicel s.r.o., se sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, IČO: 27618897. Věrnostní program je určen klientům Lékáren WPK. Držitel Klientské karty WPK při nákupech v lékárnách WPK v České republice sbírá body na svůj osobní účet, které je možné směnit za slevu na další nákup a dále může využívat i ostatní výhody spojené s používání Klientské karty.

 

 
Podmínky členství a přihlášení do programu Klientská karta WPK

Na základě poskytnutých údajů bude klientovi vystavena Klientská karta WPK. Karta je vedena na konkrétní jméno konkrétního klienta a může být použita pouze v souladu s aktuálně platnými pravidly. Karta je přenosná a lze použít v kterékoliv lékárně WPK na území České republiky. Provozovatel může účely používání WPK karty dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat doplněním pravidel. Držitelem Klientské karty se může stát občan České republiky starší 18-ti let, pokud souhlasí s Všeobecnými podmínkami věrnostního programu, potom, co odsouhlasí podmínky v elektronickém dotazníku, který vyplní přímo na lékárně. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobná registrace není možná. Vyplněním dotazníku a elektronickým odsouhlasením vložených dat souhlasí klient s podmínkami věrnostního programu Klientská karta WPK a prohlašuje, že se s nimi seznámil. Účast ve věrnostním programu Klientská karta WPK  je bezplatná a nezakládá povinnost nákupu zboží ani služeb Lékáren WPK.

 
Používání Klientské karty WPK

Po vyplnění elektronické přihlášky v lékárně WPK dostane klient ihned aktivovanou Klientskou kartu WPK. Karta zůstává vlastnictvím společnosti Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. a slouží k uplatnění slev, výhod a k zaznamenání bodů nasbíraných za nákupy volně prodejného sortimentu v lékárnách WPK.

Karta je přenosná a lze ji použít ve všech lékárnách WPK v České republice. Nasbírané body nejsou převoditelné. Klient může na svoji kartu přiřadit až 4 další osoby, kterým tímto automaticky uděluje souhlas k využívaní výhod Klientské karty WPK a to včetně uplatnění slevy z nákupu volně prodejného sortimentu. V případě ztráty karty může klient požádat v libovolné lékárně WPK o vydání nové karty, přičemž body nasbírané za nákupy mu budou zachovány.

 
Sbírání bodů na Klientskou kartu WPK

Držitel Klientské karty při nákupech v lékárnách WPK v České republice sbírá body na svůj osobní účet, a to vždy 1 bod za 1 Kč nákupu (včetně DPH). Na každých 1 000 bodů lze čerpat slevu v hodnotě 30 Kč. Body se na účet připisují za nákup volně prodejného sortimentu mimo regulované léky a poukazy na zdravotnické pomůcky. Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazuje uvedené hodnoty kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.lekarnawpk.cz.Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazuje právo určit maximální i minimální výšku nákupu, za který budou připisovány body, dále si vyhrazuje právo určit, na které výrobky se započítávání bodů nevztahuje. Případný aktuální seznam výrobků, na které se započítání nevztahuje, zveřejníme na webových stránkách. Aby bylo možné započítat body za nákup, musí držitel Klientské karty WPK předložit Klientskou kartu WPK před/při placením u pokladny. Po vystavení účtenky nebo dokončení nákupu již nelze zadat číslo karty a není tedy již možné získat body za nákup a body za nákup nelze ani zpětně do osobního účtu připsat. Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nemůže být brán zřetel.
Stav bodů na Klientské kartě WPK

Body jsou zákazníkovi vedeny na jeho účtu, kde také mohou být zobrazeny. Ke svému účtu může zákazník přistupovat po přihlášení přes tablety v lékárnách, a to pomocí čísla karty a PINu, který si při registraci zvolil. Každý registrovaný držitel Klientské karty WPK si po zadání přístupových údajů může zobrazit stav bodů. Stav bodů je viditelný i na účtence za nákup.
Uplatnění bodů z Klientské karty WPK

Nasbírané body lze proměnit na slevu z nákupu volně prodejného sortimentu (s výjimkou počáteční kojenecké výživy, doplatků na léky na předpis a s výjimkou produktů, u kterých je to nepřípustné právními předpisy) a to v kterékoliv lékárně WPK na území ČR. Nasbírané body je nutné vyčerpat vždy do 31.12. kalendářního roku. V případě odstoupení zákazníka od kupní smlouvy s Lékárnou WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. (zrušení, zpochybnění, výpovědi, výměny zboží atd.), za niž byly zákazníkovi připsány body, jakož i v případě chyby ve stavu bodů, zneužití nebo podvodu, si společnost Lékárna WPK s.r.o a Avicel s.r.o. vyhrazuje právo odepřít a zrušit odpovídající počet připsaných bodů.


Zrušení Klientské karty WPK


Držitel Klientské karty WPK může svoje členství kdykoliv zrušit, a to elektronicky na adrese: info@lekarnawpk.cz nebo dopisem adresovaným na adresu: Lékárna WPK s.r.o., Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1 nebo Avicel s.r.o. Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1 a současně zaslat znehodnocenou Klientskou kartu na výše uvedenou adresu. Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. si vyhrazují právo zrušit Klientskou kartu, pokud nebyla použita déle jak 12 měsíců. Tím není dotknutý nárok držitele si opakovaně Klientskou kartu založit. Zrušením karty se zároveň zruší všechny body nasbírané na Klientské kartě. Společnost Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o. jsou oprávněny zrušit kartu, pokud držitel poruší všeobecné podmínky. Držitel Klientské karty se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to e-mailem na info@lekarnawpk.cz. Společnost Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o.  jsou oprávněny kdykoliv změnit podmínky věrnostního programu Klientská karta WPK. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněné na internetových stránkách www.lekarnawpk.cz. Společnost Lékárna WPK s.r.o. a Avicel s.r.o.  si vyhrazují právo kdykoliv ukončit věrnostní program Klientská karta WPK.


Zpracování osobních údajů

Klient vyplněním registračního formuláře a svou registrací do věrnostního programu bere na vědomí, že poskytuje své osobní údaje společnosti Lékárna WPK s.r.o., IČO 020 44 277, se sídlem Haštalská 1072/6, 110 00 Praha 1, (dále také jako „správce“). Takto poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat za účelem otevření účtu klienta a správy jeho členství ve věrnostním programu.

Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů na webových stránkách www.lekarnawpk.cz , nebo můžete kontaktovat Správce na adrese jeho sídla, nebo na e-mailové adrese info@lekarnawpk.cz.


Platnost od 30.5.2020


Původní verze podmínek, platná do 29.5.2020 - PDFbanner
Přihlaste se k odběru novinek
sodexo


Nastavení cookies
Pro správné zobrazení a pohodlné prohlížení webu používáme cookies. Díky analýze dat můžeme zlepšovat jeho funkce. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.
Nezbytné cookies (vždy aktivní, nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval.
Analytické (personalizace podle chování)
Na základě prohlížených stránek, upravujeme zobrazený obsah. Pomáhají nám i web zlepšovat.
Profilující (remarketingové)
Díky těmto cookies můžeme zobrazovat užitečný obsah a relevantní reklamy.
SouhlasímPoužíváme cookies ke zlepšení webu a reklamy!
Moc nám pomůžete svým souhlasem. Více zde!Nastavení